Hvordan beskytter man facader imod graffiti? 👨‍🎨💦🚿 –Det viser Kim og Vaclav i dette afsnit, hvor vi, i samarbejde med

Anlægsgartner Gottlieb A/S,udfører en antigraffiti-behandling på Tårnby Renseanlægs nye stormflodssikring.